MVDr. Pleva László

1990 – ukončil Vysokú školu veterinársku v Košiciach, v študijnom odbore všeobecné veterinárne lekárstvoMVDr. Pleva László
1991 – vykonaný pohovor po nástupnej praxe
1992 – atestácia prvého stupňa
1992 – zakladajúci člen Komory veterinárnych lekárov SR
1994 – kurz v odbore odchyt túlavých zvierat
1995 – kurz Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat Bojnice
1996 – kurz Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat Košice
1997 – základy homeopatickej terapie Košice
1997 – zakladajúci člen Svetovej organizácie maďarských veterinárnych lekárov (SOM VL) Budapešť
2000 – viceprezident SOM VL Budapešť
2004 – odborná stáž v Indianapolis zamerané na ambulancie malých zvierat – Bainfield kliniky
2005 – člen Disciplinárnej komisie Komory veterinárnych lekárov SR
2005 – odborná stáž v Mexiku, malá prax a chov koní
2006 – Certificate “Ear and skin disorders and their treatment in dogs and cats”
2006 – kurz neurológia malých zvierat v bežnej praxi Smolenice
2008 – diplom od Maďarskej veterinárnej spoločnosti Budapešť
2008 – kurz ochorenie dolných dýchacích ciest, Smolenice
2008 – školenie na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení
2009 – odborná príprava pre röntgenológov DBK/DLK Banská Bystrica
2010 – dermatologický seminár I. – II. časť  Stará Lesná, Senec
2010 – vyznamenanie, medaila Ferenca Hutyru od Maďarskej veterinárnej spoločnosti Budapešť
2011 – Funkčá úprava paznechtov, fixácia dislokovaného slezu HD – workshop – Močenok
2011 – Small animal ophtalmology  (Oftalmológia malých zvierat)  – Senec
2011 – Imobilizácia spoločenských a voľnežijúcich zvierat – workshop Rozhanovce, Košice
2011 – Slovenská sonografia 2011 Piešťany
2011 – medzinárodná konferencia maďarských veterinárnych lekárov – Rumunsko, Sováta
2011 – certifikát  diabetes, pancreatitis, hyperadrenocorticizmus – Bratislava

Certifikáty: