Árlista

Amputácia chvosta s patologickými zmenami 11,80 €
Biochemické vyšetrenie  (1 parameter) 1,49 €
Biopsia kože 4,98 €
Brušné operácie komplikované 36,51 €
Brušné operácie nekomplikované 36,51 €
Cystocentéza 8,30 €
Čistenie análnych žliaz jednoduché 1,66 €
Čistenie análnych žliaz s výplachom 4,98 €
Čistenie uší opakovane 3,32 €
Čistenie uší prvotné 4,98 €
Ektropium – Entropium 43,15 €
Eutanázia 6,64 €
Extrakcia zuba 6,64 €
Hernia pupočná – operácia 13,28 €
Hernia pupočná – šteniatko 8,00 €
Hernia trieslová – operácia 16,60 €
Implantovanie elektronického mikročipu 6,64 €
Inseminácia suky 8,30 €
Interpretácia výsledkov vyšetrenia krvi 8,30 €
Intramuskulárna injekcia 1,99 €
Intravenózna injekcia 3,32 €
Kastrácia kocúra 8,30 €
Kastrácia mačky 16,60 €
Kastrácia psa 13,28 €
Kastrácia suky 33,19 €
Katetrizácia suky, kocúra,mačky 3,32 €
Katetrizácia psa 1,66 €
Koprologické vyšetrenie 3,32 €
Mikroskopické vyšetrenie semena 4,98 €
Neurologické vyšetrenie 9,96 €
Odber krvi 4,98 €
Odber semena 4,98 €
Odstraňovanie zubného kameňa – ťažký stav 13,28 €
Odstraňovanie vlčích pazúrov 9,96 €
Odstraňovanie zubného kameňa – ľahký stav 8,30 €
Opakované klinické vyšetrenie 4,98 €
Operácia nádoru mliečnej žľazy komplikovaná 82,98 €
Operácia nádoru mliečnej žľazy nekomplikovaná 33,19 €
Ortopedické vyšetrenie 9,96 €
Othaematoma – aspirácia 3,98 €
Othaematoma – operácia 5,97 €
Pitva 8,30 €
Podanie liečiv per os 1,00 €
Pohotovostný príplatok Po.-Piat. po 19 hod. 8,30 €
Pohotovostný príplatok Sob.- Neď. Sviatky 11,62 €
Potvrdenie o eutanázií 3,32 €
Pyometra do 10 kg 59,75 €
Pyometra do 20 kg 76,35 €
Pyometra do 30 kg 96,26 €
Sectio cesare a do 10 kg 59,75 €
Sectio cesarea dom 20 kg 76,35 €
Sectio cesarea do 30 kg 96,26 €
Srihanie pazúrov 1,66 €
Subcutanna injekcia 1,88 €
USG vyšetrenie gravidita 11,62 €
Vedenie infúzie 3,98 €
Vedenie narkózy – celková injekčná 11,62 €
Vedenie narkózy – sedácia 3,98 €
Vystavenie Europasu 11,62 €
Vyšetrenie kožného zoškrabu 4,98 €
Vyšetrenie moča 2,66 €
Vyžiadaná návšteva 3,32 €
Základné klinické vyšetrenie 7,50 €
Zavedenie i.v. katetra 3,98 €
Žľaza tretieho viečka – všitie 43,15 €
Amputácia chvosta s patologickými zmenami 11,80 €